می خواهم زندگی کنم

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
ستایش کردم ، گفتند خرافات است
عاشق شدم ، گفتند دروغ است
گریستم ، گفتند بهانه است
خندیدم ، گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !

دکتر علی شریعتی

/ 9 نظر / 50 بازدید
BARAN JON

زندگی مانند کودکی است که اگر میخواهید به خواب نرودهمیشه اورا سرگرم کنید...

BARAN JON

بیا لبخند بزنیم بدون انتظارهیچ پاسخی از دنیا...

جوجو

مرسی مرسی مرسی

جوجو

درکشورمن مردم با نفرت به صحنه بوسیدن دوعاشق نگاه میکنند اما با اشتیاق برای صحنه اعدام جمع میشوند . زیستن با این مردمان دردناک است.(دکتر شریعتی)

بهاره

ُسلام عزيزم مرسي كه اومدي خيلي جالب بود موفق باشي

استیره

جالب بود

ممنونم زیبابود

ممنونم زیبابود

ممنونم زیبابود[گل]