# خداوندا

خداوندا

  خدایا کفر نمی گویم پریشانم                                چه میخواهی تو از جانم مرا بی آنکه خود خواهم                                اسیر زندگی کردی خداوندا تو مسئولی                        خداوندا ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 35 بازدید