تونل

تونل ها می گویند راه هست حتی در دل کوه

/ 2 نظر / 11 بازدید
زهراجون

خواب‌هایی ازین دست با کتابی پر از شعر فرقی ندارد. :: ترَک ترَک شده این دیوار نبودن تو چه موسیقی بدآهنگی است درین دقایق سه در چار. :: تو اشغال کردی مرا و هر گوشه روح من، ردّ پای تو باقی است و اکنون طنین تو می‌آید از گویش من. :: تشدید کن مرا بگذار در صدای تو پُر رنگ‌تر شوم.

زهراجون

خواب‌هایی ازین دست با کتابی پر از شعر فرقی ندارد. :: ترَک ترَک شده این دیوار نبودن تو چه موسیقی بدآهنگی است درین دقایق سه در چار. :: تو اشغال کردی مرا و هر گوشه روح من، ردّ پای تو باقی است و اکنون طنین تو می‌آید از گویش من. :: تشدید کن مرا بگذار در صدای تو پُر رنگ‌تر شوم.