نقش رستم

 


۱− آرامگاه خشایارشا
۲−سنگ برجسته تاج گزاری نرسی.
۳−یادمان پیروزی بهرام دوم.
۴−آرامگاه داریوش بزرگ
۵−یادمان پیروزی شاپور اول بر والرین و فیلیپ عرب.
۶−آرامگاه اردشیر یکم
۷−آرامگاه داریوش دوم
۸−نقش شاپور دوم ساسانی: در این نقش، سواری که دارای تاج است، نیزه خود را بر گردن دشمن فرو کرده و هر دو، زره به تن دارند.
۹−کعبه زرتشت

/ 2 نظر / 12 بازدید
mahdi

بازم ممنونم که لینکم کردی... اما اگه اسم لینکمو به " کانون طرفداران INNA " یا "INNA Fans " تغییر بدی خیلی ممنون میشم...[پلک] راستی من به اسم فریاد های خفته لینکت کردم...[چشمک][قلب]