پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

خداوندا

  خدایا کفر نمی گویم پریشانم                                چه میخواهی تو از جانم مرا بی آنکه خود خواهم                                اسیر زندگی کردی خداوندا تو مسئولی                        خداوندا ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 35 بازدید