مثل بعضی آدم ها

آدم وقـتی یـه حـس تکرار نشدنی رو

با یکی تجـربه مـیکـنه

دیگه اون حــس رو با کـس دیگه ای

نـمیـتونه تـجـربه کـنه

بـعـضی حــس هـا

خــاص و نــاب هـسـتـنـد

مـثـل بــعـضـی آدم هـا

 

/ 3 نظر / 91 بازدید
KIMIYA

خیلی زیبابود![گل][قلب]

ناناز

گاه گاهی که دلم میگیردپیش خود میگویم راستی انکه جانم رابسوخت یادمی ارد ازاین بنده هنوز......؟؟ گرچه ازفرط غروراشکم ازدیده نریخت لیک بعدان همه سال کس ندیده بلبم خنده هنوز......!!!

مهشاد

صحبت از کوچه وپس کوچه هاست جای که مرغ سحر خواند در ان یاد جوانی بخیر معلم از پس عینک نگریست به من که کجاست حواست کجاست... منه خیره سر.دلخوش به فردا ها گفتم پسه دیوارو غروبولبخندها گفت کاین عمر گذرد"میبینی خبرازهیچ نیست میبینی! منم خنده کنان نظاره گر بودموبس باخود گفتم اگر.. در دلم من چیزی هست...از برای این است که فقط"دل"است ودلدار بس...........