تنهایی...

تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم

تنهایی را دوست دارم زیرا که خداوند هم تنهاست

تنهایی را دوست دارم زیرا انتظار کشیدنم را پنهان خواهد کرد . . .

/ 2 نظر / 10 بازدید
مخزن گناه

صبرکن عشق زمین گیر شود ، بعد برو یا دل از دیدن تو سیر شود ، بعد برو ای پرنده به کجا ؟ قدری دگر صبر نما آسمان پای پرت پیر شود ، بعد برو یک نفر حسرت دیدار تو را می دارد خنده کن عشق نمک گیر شود، بعد برو تو اگر کوچ کنی ، بغض خدا می شکند صبر کن گریه به زنجیر شود ، بعد برو خواب دیدی شبی از دور ، سوارت آمد باش تا خواب تو تعبیر شود ، بعد برو [گل][گل][گل]

جوجو

تنهایی رو دوست دارم میخوام که تجربه اش کنم اما نمیشه .... مرسی مرسی فوق العاده بود