صرفا جهت اطلاع

تدریس خصوصی ویژه بچه های فنی:


محاسبات فنی 2 (مکانیک)--- فیزیک2 --- ریاضی3

 

مشاوره:

خانواده --- تحصیلی --- و...

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
ツسیمینツ

خوب که فکر می کنم می بینم گاهی یک شکلات ِ مغزدار بیشتر میچسبد تـــــا عاشقانه های این عاشق های تو خالی اپـــــم داداشـــ

نازی

سلام نظراتم واست میاد؟؟؟؟؟

شوان

بـایــــد کـسـی را پـیـدا کـنـم کـه دوسـتـم داشـتـه بـاشـــــد آنـقـدر کـه یـکــــی از ایـن شـب هـای لـعـــنـتـــــــی آغـوشـــش را بـرای مـن و یـک دنـیـا خـسـتــــگـی ام بـگـشــــایـد هـیـــــچ نـگـویـد . هـیـــــچ نـپـرسـد . بــــرایــــم کتـــاب بـــخوانـــد مـرا در آغـوش بـگـیـرد و یـــک بوســـه فـقـــــط همین ... بـعـد هـمـانـجـا بـمـیــرم تـا نـبـیـنـم روزهـای آیـنــده را روزهـایـی کـه دروغ مـی گـویـد روزهـایـی کـه دیـگـر دوسـتـم نـدارد روزهـایـی کـه دیـگـر مـــرا در آغـوش نـمـی گـیـرد روزهـایـی کـه عـاشـق دیـگـری مـی شـود..