به زوز ..... میماند وقتی تو نیستی

به روز سخت می ماند

سخت،سخت

روزی که تو نیستی

روزی که بهترین دوستی بیگانگیست

 

به روز تلخ میماند

تلخ،تلخ

روزی که تو سکوت میکنی

روزی که سایه هرکس دو ترین خویشاوند اوست

 

به روز سرد میماند

سرد،سرد

روزی که مرا نمی بینی

روزی که هر شخص نام را به اجاره می دهد

 

می خواهم نباشم وقتی تو نیستی

/ 6 نظر / 12 بازدید
بهاره

گریه زیر بارون دوست دارم

زهراجون

کاسۀ آب هم ، پشت سرت افاقه نکرد... طلسم ِ برگشت ِ تو را انگار هیچ معجزه ای نمیشکند.

زهراجون

من رفتـــــــــــم ... و تو فقط گفتــــــــــی : برو به ........... ! ... مدت هـــــــــاست که بی تابم بی تاب بازگشت و کلام آخــــــــــر َت راستــــــــــی ... " به سلامت" بود ... یــــــــا " به جهنــــــــــم "

زهراجون

به نام عشق که زیباترین سر آغاز است هنوز شیشه ی عطر غزل درش باز است جهان تمام شد و ماهپاره های زمین هنوز هم که هنوز است کارشان ناز است هزار پند به گوشم پدر فشرد و نگفت که عشق حادثه ای خانمان بر انداز است پدر نگفت چه رازی است این که تنها عشق کلید این دل ناکوک ناخوش آواز است به بام شاه و گدا مثل ابر می بارد چقدر عشق شریف است و دست و دل باز است بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق چرا که سنگ صبور است و محرم راز است ولی بدان که شکار عقاب خواهد شد کبوتری که زیادی بلند پرواز است .

لیلا19

سلام من یل خوب بود یعنی محشر کردی راستی من یل اگه خودتی بگو جواب حتما بای

زهراجون

بازهم بگو ودوباره بگو که به من عشق می ورزی وتکرار این واژه باید چون آوای فاخته ای درآید به یاد داشته باش که بدون آوای مدام فاخته بهار با همه ی سبزی اش به کوه و دشت دره وجنگل پای نمیگذارد میتونی نگاهم نکنی اما نمیتونی جلو چشامو بگیری . میتونی بگی دوستت ندارم اما نمیتونی بگی دوستم نداشته باش . میتونی از پیشم بری اما نمیتونی بگی دنبالم نیا . پس نگاهت میکنم ، دوستت دارم ،تا ابد به دنبالت میام