گاهی ...

گاهی مرا یاد کن

 

من همانم که اگر ساعتی از من بیخبر بودی

 

آسمان را به زمین میدوختی . . .

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
علیرضا

چطوری قهرمان مرسی اومدی سرم خیلی شلوغه ببخشید دیگه

دختراردیبهشت

گاهی "تو" گاهی "یادتو" گاهی "غم تو" آخر این "تو" کار من را تمام می کند!