پستی ویژه امتحانات

 

خواب + زندگی اجتماعی = نمرات بد
 
نمرات خوب + خواب = زندگی اجتماعی
 
نمرات خوب + زندگی اجتماعی =خواب
/ 4 نظر / 10 بازدید
جوجو

[وحشتناک][اضطراب]

KIMIYA

دقیقا هر سه رو تجربه کردم![زبان][گل][گل]