نام روزهای هفته در ایران باستان

 نام روزهای هفته در ایران باستان

آیا میدانستید که در ایران باستان و در آئین پنج هزار ساله مهر(میترائیسم) روز یکشنبه مهرشید نام داشته که منظور از مهر میترا یا مهر خدای بزرگ آئین میترائیسم و معنی شید آفتاب و روشنایی میباشد یعنی
مهرشید روز مهر و آفتاب یا روشنایی بوده و امروزه در تقویم میلادی این روز sunday نام دارد که دقیقا به معنی روز آفتاب میباشد . و اینک بقیه روزهای هفته:

کیوان شید = شنبه
مهرشید = یکشنبه
مه شید = دوشنبه
بهرام شید = سه شنبه
تیرشید = چهارشنبه
هرمزشید = پنجشنبه
ناهیدشید یا آدینه = جمعهاینک با بررسی ریشه های این واژگان به این برآیند ساده میرسیم:

کیوان شید = شنبه
Saturday = Satur + day
Saturn = کیوان
------------------------------------------------------------------
مهرشید = یکشنبه
Sunday = Sun + day
Sun = خور (خورشید) = مهر
------------------------------------------------------------------
مه شید = دوشنبه
Monday = Mon + day
Moon
= ماه
------------------------------------------------------------------
بهرام شید = سه شنبه
Tuesday = Tues + day
Tues =
god of war = Mars = بهرام
------------------------------------------------------------------
تیرشید = چهارشنبه
Wednesday = Wednes + day
Wednes =
day of Mercury = Mercury = تیر
------------------------------------------------------------------
هرمزشید = پنجشنبه
Thursday = Thurs + day
Thurs = Thor = day of Jupiter = Jupiter = هرمز
------------------------------------------------------------------
ناهیدشید یا آدینه = جمعه
Friday = Fri + day
Fri = Frig = day of Venues = Venues = ناهی

 

باور کنید به دور از تعصب میگویم تمامی دنیا وامدار نیاکان ما میباشد.

 


 

/ 4 نظر / 44 بازدید
مهديس

سلام اشكان خوبي؟اين آپ خيلي جالب بود راستي من تازه يه وب زدم البته بگم تازه تاسيسه كلي كار داره ولي دوس دارم به وب من بياي من تو رو لينك كردم بهت هميشه سر ميزنم اينم ادرسش http://www.zoha65.blogfa.com/ ايميلتم گرفتم مرسي موفق باشي من تو رو با اسم فريادهاي خفته لينك كردم

مهديس

سلام اشكان جان فقط بگم وبم تازه تاسيسه اومدي خلوت بود مسخرم نكني هاااااا اخه مثه تو وارد نيستم منو با اسم تنپوشی از ياس لينك كن http://www.zoha65.blogfa.com/